(Vervolg op ‘Wat Zelfrealisatie is’...)
Vraagsteller: “Men spreekt vaak van ‘ontwaken’, wat versta jij hieronder?” Randolph: “Ontwaken is niet echt een realisatie… Ontwaken betekent simpelweg ‘bewust wakker worden’ of ‘wakker worden in bewustzijn’. Je bent erachter gekomen dat er meer is dan je eigen geconstrueerde levensverhaal en je hebt ontdekt dat er achter de door het collectief overgebrachte levensbeschouwingen, een heel onbekend universum schuil gaat en voor je klaarligt om te exploreren. De meeste mensen die naar mijn satsangs komen (en blijven komen) zijn ontwaakt. Ontwaking vindt plaats in wat in mijn traditie het Intelligentielichaam wordt genoemd. Het Intelligentielichaam is wat betreft de kosmische regenboog de vierde toestand. Met het ontwaken van het Intelligentielichaam ontstaat er het vermogen om zaken goed te kunnen onderscheiden, te beoordelen, te doorzien, te doorvoelen en te doorgronden.” Vraagsteller: “Je hebt het weleens over het vermogen tot projecteren… Behoort dit vermogen tot het Intelligentielichaam?” Randolph: “Je zou kunnen zeggen dat je projectievermogen in het Intelligentielichaam volwassen vormen aanneemt. Met het vermogen tot projecteren ontstaat ook de verbeelding. Hiermee moet je wel leren omgaan. De meeste mensen verbeelden zich van alles. Ze verbeelden zich zelfs ‘realisatie’. In mijn traditie heet het verbeelden en voorspiegelen dat je gerealiseerd bent een mindrealisatie. Met mensen die hierin vastzitten valt meestal nog weinig te beginnen. Met de nieuwe vermogens in het Intelligentielichaam is de mind namelijk uiterst creatief geworden, maar met die creativiteit en verbeelding- en projectievermogens is er ook iets anders ontwaakt: ‘het vermogen om jezelf voor de gek te houden’. In mijn traditie noemen we de versluierende en versplinterende werking van het projectiemechanisme vikshepa. Vikshepa betekent verhulling en verstrooiing. Vikshepa is een term die afkomstig is van Adi Shankara, hetgeen o.a. ‘motiverende kracht’ betekent. Nog eens versterkt met het voorvoegsel ‘vi’ krijgt vikshepa de betekenis van verstrooiende motivatie, diaboliseren, wegwerpen, heen en weer slingeren, divergentie, onoplettendheid, onsamenhangendheid…” Vraagsteller: “Wat is er tegen motivatie?” Randolph: “In het dagelijkse leven worden gemotiveerde mensen gewaardeerd. Iemand die gemotiveerd is, is gedreven, maar heeft ook allerlei motieven voor zijn doen en laten. Wanneer je allerlei motieven hebt voor je doen en laten, kun je niet alles in volledige openheid ontvangen of tegemoet treden. Je ben dan op een bepaalde manier vooringenomen en er heerst vaak een dubbelheid over je. Het hebben van motieven is wat zelfrealisatie betreft rampzalig. Via motivatie en divergentie, ontstaat er verhulling. Motivatie en demotivatie zullen je op het realisatie pad niet ver brengen. Je zou wat betreft het spirituele, vikshepa - net als de bewuste lp van Pink Floyd heet - de keerzijde van het projectievermogen (‘the dark side of the moon’) kunnen noemen. In een onnatuurlijke ontwikkeling van het Intelligentielichaam wordt de ‘succesformule’ van het zelfbewustzijn (projectie, verbeelding, identificatie) via macht en aandacht nog meer bevestigd, uitgebouwd en tot gigantische proporties uitvergroot. Zonder dat je het misschien zelf in de gaten hebt, ben je in het krachtenveld van het bestaan volledig de weg kwijtgeraakt. Je zit vast in je eigen ‘bardo’.” Vraagsteller: “Hoe dit te voorkomen?” Randolph: “In een natuurlijke ontwikkeling van het Intelligentielichaam loopt de levenskracht dwars door het hart van het Intelligentielichaam. In een onnatuurlijke ontwikkeling gaat de levenskracht niet of slechts gedeeltelijk door het hart van intelligentie heen. Men laat de levenskracht om het hart heen buigen. Wat men in een oppervlakkige spiritualiteit, Advaita Vedanta, Yoga en Zen meestal volledig over het hoofd ziet, is het doorgangs- en transformatiestation van het hart. Wanneer de levenskracht via het hart verloopt, zuivert het hart deze levensstroom enerzijds van een illusoir geprojecteerd (multi-)‘ik’ met zijn ‘driftige en onrustige verbeeldingsdrang’ om wat betreft zelfrealisatie ergens heen te moeten gaan of iets voor elkaar te moeten krijgen. En anderzijds wordt een door het hart trekkende levenskracht gezuiverd van de zinsbegoocheling van ‘het opeisen van doenerschap’. Een versplinterde mind wordt via het eenduidige hart gezuiverd van vikshepa, van dubbelheid en multi-vormigheid, van verhulling en verstrooidheid. Omdat het merendeel van de zoekers het transformatiestation van het hart overslaan door er omheen te draaien, neemt men de projectie van het (multi-)‘ik’ en het ‘opeisen van doenerschap’ mee naar de hogere regionen van bewustzijn met alle rampzalige gevolgen van dien. Wanneer de verbeeldingskracht hier een loopje met je neemt, verbeeldt je je misschien dat je eenheid hebt gerealiseerd of verlicht bent. Hier ligt het gevaar dat je weerspiegelingen voor de Realiteit en jeZelf gaat aanzien. Je moet wel van heel goede huize komen om hier in je eentje niet in je eigen verbeelding te trappen. Wil je werkelijk voorbij deze illusoire toestanden komen, dan is de genuanceerde begeleiding van een verlichte leermeester hier op zijn minst noodzakelijk. Zelfrealisatie is het Directe Pad dat verloopt op het scherp van de snede.” Adi Shankara: “Zoek steeds het gezelschap van wijze en bezonnen mensen, ontwikkel een standvastige toewijding voor de Heer. Leer hoe het mogelijk is de geest te temmen, oefen je daarin en laat alle rituelen vervolgens varen. Zoek een Meester die de Waarheid heeft gerealiseerd en dien hem dag en nacht.” Vraagsteller: “Ik ken een soortgelijk fragment uit Katha Upanishad: “Sta op! Ontwaak! Wend je tot een uitmuntende leermeester, een gerealiseerde van het Zelf. De wijzen zeggen dat het een lastig pad is, als de scherpe snede van een scheermes.” Randolph: “Prachtig. Onder het logo van mijn laptopje staat: explore beyond limits… Ergens zoekt de mens dit onbewust of bewust en ontwaakt op een gegeven moment ook aan zijn eigen voorgespiegelde projecties, maar je kunt pas echt van een wezenlijke realisatie spreken als Eenheid zijn intrede heeft gedaan. En een waarlijke Eenheidsrealisatie is pas mogelijk wanneer je wis en waarachtig door het hart bent heen gegaan. Een identiteit die bestaat uit multi-ego’s, multi- persoonlijkheden en multi-‘ikken’, gaat dan over in de vereenzelviging met één ‘unit’. Deze ‘unit’, deze univorme toestand, kan over gaan in Eenheid. Degene die daadwerkelijk door het hart is gegaan verkeert in gerealiseerde liefde. Je bent dan werkelijk ‘alles en iedereen’. Je bént dan ‘Alles-en-Niets’ en ‘Iedereen-en-Niemand’. Wanneer ik het realisatie pad kort en bondig zou samenvatten dan komt het hierop neer: bewustzijn kijkt eerst naar de dingen en zijn projecties en kijkt tegen de dingen en zijn projecties aan. Vervolgens leert het om niet alleen naar de dingen te kijken of tegen de dingen aan te kijken, maar leert het door de dingen heen te kijken (intelligentie) en door de dingen heen te voelen (het hart van intelligentie). Gevolgd door daadwerkelijk door de dingen en projecties heen te gaan om uiteindelijk te belanden in het verkeren aan ‘de andere kant’, aan Genezijde.”
» » » » » » Pagina 2 Pagina 1 Pagina 3 pen Satsang O 2 2 Met de nieuwe vermogens in het Intelligentielichaam is de mind namelijk uiterst creatief geworden, maar met die creativiteit en verbeelding- en projectie-vermogens is er ook iets anders ontwaakt: ‘het vermogen om jezelf voor de gek te houden’.” “M  “M (Wordt vervolgd op volgende bladzijde...) Agenda Contact Blog Facebook Home Pagina 4 H  H  Het Hart van Intelligentie...
© Copyright 2016 OpenSatsang, SatyaSatsang.nl, satsang.earth, Randolph, All rights reserved.
Magazine voor Bevrijding                                   * lezen op eigen risico 
Journal. earth  Journal. earth