(vervolg op ‘Gate, Gate’...)
Randolph: “Op het moment dat het Gewaarzijn daadwerkelijk is gerealiseerd, gaan ik over op Gate, Gate Zelfs wanneer je daadwerkelijk Gewaarzijn hebt gerealiseerd komt, namelijk bijna niemand uit zichzelf tot de constatering dat Gewaarzijn niet het Uiteindelijke is, laat staan dat je er in je eentje ook nog eens uit zult komen. Vandaar dat ik wat betreft je Ware Natuur zelfs niet spreek over het ‘Licht’, maar het Stralende. Het ‘Licht’ van Gewaarzijn heeft als beperking het Alomtegenwoordige bestaan. Van nature expander je aan het einde van je leven uit Gewaarzijn. Zelfrealisatie betekent dat dit tijdens het leven gebeurt. Hier hoef je niet per se fysiek voor ‘dood’ te gaan. Op het hoogste niveau heet dit zieltogen. Je zou kunnen zeggen dat Gewaarzijn eindeloos is en het Stralende Oneindig is. Eindeloos betekent niet eindigend. Oneindig betekent géén begin, géén einde. Degene die Gewaarzijn heeft gerealiseerd is eindeloos enthousiast met Neti Neti (Niet dit, Niet dat). Degene die het Stralende heeft gerealiseerd is Oneindig enthousiast met Jati, Jati (dit woord bestaat eigenlijk niet), die leeft een oneindige Jaaaaa… Een Jaaaaa die nooit meer aankomt… Tat Tvam Asiiiiiiiiii!  Jaaaaa betekent noch een begin, noch een einde, hetgeen het tegengestelde is van concluderen. In eerste instantie slaat Charaiveti, Charaiveti op het te boven komen van individualiteit. De uitspraak Charaiveti, Charaiveti, komt oorspronkelijk uit de Upanishads, maar is het meest bekend geworden, omdat de Boeddha zijn voordrachten altijd eindigde met Charaiveti, Charaiveti… Go on, Go on Ga verder, ga verder, blijf niet bij glimpen of spirituele ervaringen hangen. Ga verder totdat je eindeloos Gewaarzijn (universeel bewustzijn) gerealiseerd hebt. En vervolgens is er Gate, Gate De spil van het Tibetaanse Boeddhisme is de Hartsoetra. De Hartsoetra is de meest kernachtige weergave van waar het Tibetaanse Boeddhisme om draait. De Hartsoetra is een laatste poging om het Stille centrum van de cycloon weer te geven. Het Stille centrum wordt ook wel aangeduid met HridayamHridayam betekent letterlijk: ‘Dit is het centrum, dit is het Hart’ (ayam betekent dit, Hrid betekent centrum of Hart). Je zou ook kunnen zeggen dat de Hartsoetra de laatste woorden zijn die letterlijk om de Grote Stilte draaien. Je kent het deel van de Hartsoetra wel dat zegt: ‘No ear, no eye, no nose, no mind, no enlightenment, no non-enlightenment, no you, no me, no gain’… In zijn geheel is de kernuitspraak van de Hartsoetra eigenlijk: ‘Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi Svaha’. Gate, Gate, ga voorbij, Ga voorbij… Paragate… ga zelfs voorbij aan het voorbij gaan en realiseer het Absoluut Stralende zonder begin, zonder einde, JaaaaaBodhi Svahaaa… ‘Paragate… ga overal aan voorbij, zelfs aan Eenheid en Verlichting, leve de Bevrijding’. Leve het Stralende. Ik heb mijn twee zonen Gyan Bodhi en Bodhi Sky hiernaar vernoemd. Het Stralende heeft geen begin en geen einde. Gewaarzijn houdt op met de beëindiging van het eindeloos uitstrekkende eeuwige bestaan. Niets kan botsen met Waarheid, met Vrijheid… Vandaar ook dat je bij mij zoveel zinnen vindt die eindigen met… Op zich is … al een pointer die nooit eindigd. Het beperkte past in het Onbeperkte, het Onbeperkte past niet in het beperkte. Het eindeloos uitstrekkende eeuwige bestaan bevindt zich in het Stralende, ‘leven en dood’ bevinden zich in het Stralende, maar het Stralende bevindt zich niet in ‘leven en dood’. Het Stralende neemt geen aanvang en eindigt niet. Vandaar Charaiveti, Charaiveti, ga verder, ga verder…  Gate, Gate, ga voorbij, ga voorbij… Het Stralende straalt voorbij, voorbij ‘leven en dood’, het Stralende gaat verder, gaat verder dan ‘leven en dood’. Doorstraal alles, ontmoet alles, aanvaard alles, doorzie alles, doorvoel alles, net zo lang totdat alles volledig transparant is geworden en het een open deur blijkt te zijn naar Genezijde. Geef het zoeken op, geef het zoeken op, en blijf realiseren, ga op in het realiseren… Vraagsteller: “Kun je wat betreft satsang ook zeggen: ‘blijf ontmoeten, blijft ontmoeten?” Randolph: “Ja, Satya satsang betekent de ontmoeting in Waarheid. Ont-moeten in de ware zin des woord: niet meer moeten. Je kunt Charaiveti, Charaiveti, ga verder, ga verder… en Gate, Gate,  daarom ook vertalen met ‘moet niets’, ‘moet niets’. Je moet nergens heen, je moet niets voor elkaar krijgen en je moet niets vermijden. Als je niets moet vermijden en nergens blijft hangen moet je natuurlijk ook niet ergens aan voorbij. ‘Niets moeten vermijden’ betekend immers oneindig zijn, Niet-zijn…Tat Tvam Asi! Bezoeker: “Zoeken is dus niet het enige struikelblok...” Randolph: “Ik weet niet of je het goed vindt dat ik je vraag nog directer terug leidt naar zijn oorsprong?” Vraagsteller: “Ja, helemaal goed.” Randolph: “Wat ik nu ga zeggen zal voor wie er nog niet aan toe is of nog belangen heeft in zijn zoek- en vindtocht waarschijnlijk niet in dank worden afgenomen en zal als je het werkelijk laat doordringen hoogstwaarschijnlijk nogal ontnuchterend en desillusionerend uitwerken, maar ondanks dat desillusie niet prettig voelt betekent des-illusie wel: geen-illusie. Heeft niet iedereen het recht op een waarachtige aanpak? Maar je moet niks. Je kunt ook nu nog besluiten om dit niet te horen… Besef wel: als je eenmaal onder ogen (en oren) bent gekomen wat ik je hier te vertellen heb, is er eigenlijk geen weg meer terug. Je bent dan voorgoed je zoek- en vindtocht ontgroeit. Als je eenmaal de Waarheid kent, is ont-kennen in wezen niet meer mogelijk. Je moet het wel heel bond maken om dan toch nog ontkennende geintjes met jezelf uit te halen. Ik herhaal hierbij dan nog maar even wat er in mijn Meester Cheng boekjes staat: “Mijn leermeester Alexander Smit leerde me om nooit iets bij mensen weg te halen als ze daar niet om vragen of als je dit niet eerst aan ze vraagt. Het is dan ook niet aan mij om te bepalen of voor jouw leven Onvoorwaardelijke Vrijheid beter is dan het verblijven in een, zoals ik het zie, veilige, zekere, voorspelbare en vertroostende zijnstoestand. Die keuze ligt bij jou. Stel jezelf daarom, voor je verder leest, de volgende vraag: Staat mijn zoektocht in dienst van Onvoorwaardelijke Vrijheid of probeer ik toch via mijn zoektocht te voldoen aan de voorwaarden die de mind stelt? Staat mijn leven en verlangen in dienst van Onvoorwaardelijke Zelfrealisatie of probeer ik een beter leven te krijgen en Zelfrealisatie in dienst te stellen van een voorwaardelijk leven en persoonlijke verlangens? In dat geval leidt je spirituele zoektocht waarschijnlijk tot enige geruststelling en vertroosting. Maar je zult niet wenen met al je tranen en lachen met heel je lach. Het geeft je een bepaalde verruiming of een mate van voorwaardelijke liefde en relatief geluk. Als je dat genoeg vindt, is mijn advies om niet verder te lezen! Je zou van dit boekje misschien onvrijwillig in de war kunnen raken. Koester je eenheid, eenheidservaringen of wil je enkel verblijven binnen de grenzen van de realisatie van universeel Zijn, dan zullen Meester Cheng en ik je in dit leven niet nodeloos aanspreken of je ervaringen verstoren. Op het gebied van Vrijheid kun je niet van twee walletjes eten. Het is het één of het ander. Jouw voorwaarden stroken nu eenmaal niet met het Onvoorwaardelijke. Ze passen wel in het Onvoorwaardelijke, maar wil je Onvoorwaardelijkheid leven dan geldt dat niet andersom. Je kunt het Onbeperkte niet in het beperkte onderbrengen. Het Onbeperkte sluit niets uit, het beperkte wel. Wanneer je keuze is gevallen op een leven dat in dienst staat van dát wat oneindig groter is dan je je voor kunt stellen, een leven dat voorbij je stoutste dromen gaat, dan kan dit boekje je naar alle hoogten leiden. Het zal je wakker schudden in het Onmiddellijke. Het zal je verloren doen raken in de heerlijkheid van je Ware Natuur. Waar het in dit boekje om draait is het volgende: verlies je laatste voorwaarde, verlies je belang in bewustzijn, je investering in de zijnstoestand. Hervind de schat, de diamant van de Levende Liefde die onvoorwaardelijk en onmiddellijk is en geen begin of einde kent. Het accepteren van dit geschenk, dat ieders geboorterecht is, vraagt slechts één ding: de totale opgave van alles…”
» » » » » » Pagina 2 Pagina 1 Pagina 1 Pagina 3 Pagina 3 pen Satsang O 2 3 Het beperkte past in het Onbeperkte, het Onbeperkte past niet in het beperkte. Het eindeloos uitstrekkende eeuwige bestaan bevindt zich in het Stralende, ‘leven en dood’ bevinden zich in het Stralende, maar het Stralende bevindt zich niet in ‘leven en dood’. Het Stralende neemt geen aanvang en eindigt niet. Vandaar Charaiveti, Charaiveti, ga verder, ga verder… “H  “H (Wordt vervolgd op volgende bladzijde...) Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Facebook Facebook Home Home Pagina 4 Pagina 4 H  H  Het Stralende...
© Copyright 2016 OpenSatsang, SatyaSatsang.nl, satsang.earth, Randolph, All rights reserved.
© Copyright 2017 OpenSatsang, SatyaSatsang.nl, satsang.earth, Randolph, All rights reserved.
Magazine voor Bevrijding                                   * lezen op eigen risico 
Journal. earth  Journal. earth